Artikel

Inspiratiekaart bij- en omscholing kansrijke beroepen

In samenwerking met de MBO Raad, de NRTO en het UWV maakte SBB een inspiratiekaart voor bij- en omscholing via het mbo voor kansrijke beroepen.

De inspiratiekaart helpt werkgevers bij het kiezen van scholing voor werknemers of toekomstige werknemers. De kaart is bovendien bedoeld voor mbo-scholen die een aanbod ontwikkelen voor bij- en omscholing en voor professionals die kandidaten en werkgevers adviseren over de mogelijkheden van kortdurende bij- en omscholing via het mbo. 

De inspiratiekaart laat per sector de kansrijke beroepen zien met de daarbij behorende MBO- kwalificaties, het opleidingsniveau en de bijbehorende MBO-certificaten. De inspiratiekaart laat vooral de kwalificaties op niveau 2 zien, omdat die zich vaak het best lenen voor een instap in het beroep. Vaak zijn er in hetzelfde beroep ook mogelijkheden op niveau 3 en 4. Ook is te zien welke kwalificaties zich goed lenen voor praktijkleren in het mbo met de praktijkverklaring. Vaak gaat het bij de praktijkverklaring om kwalificaties op niveau 1 en 2 . Bekijk hier de inspiratiekaart.