Leerwerkloket Rivierenland is er voor jou

Heb je vragen over leren en werken, je loopbaan of de ontwikkeling van je personeel? Bel of mail naar Leerwerkloket Rivierenland voor gratis advies.

Artikel

Inspiratiekaart bij- en omscholing kansrijke beroepen

In samenwerking met de MBO Raad, de NRTO en het UWV maakte SBB een inspiratiekaart voor bij- en omscholing via het mbo voor kansrijke beroepen.

De inspiratiekaart helpt werkgevers bij het kiezen van scholing voor werknemers of toekomstige werknemers. De kaart is bovendien bedoeld voor mbo-scholen die een aanbod ontwikkelen voor bij- en omscholing en voor professionals die kandidaten en werkgevers adviseren over de mogelijkheden van kortdurende bij- en omscholing via het mbo. 

De inspiratiekaart laat per sector de kansrijke beroepen zien met de daarbij behorende MBO- kwalificaties, het opleidingsniveau en de bijbehorende MBO-certificaten. De inspiratiekaart laat vooral de kwalificaties op niveau 2 zien, omdat die zich vaak het best lenen voor een instap in het beroep. Vaak zijn er in hetzelfde beroep ook mogelijkheden op niveau 3 en 4. Ook is te zien welke kwalificaties zich goed lenen voor praktijkleren in het mbo met de praktijkverklaring. Vaak gaat het bij de praktijkverklaring om kwalificaties op niveau 1 en 2 . Bekijk hier de inspiratiekaart.