Vergoot je kansen op de arbeidsmarkt

Kies links op deze pagina wie je bent en welk niveau opleiding je hebt gevolgd. Je krijgt dan alleen informatie te zien die bij jou past.

Aan de slag

Bent u door de coronacrisis uw werk verloren of dreigt ontslag? Bent u een werkgever die vanwege corona vragen heeft over de inzet van personeel? U kunt vanaf nu terecht bij het RMT waar Leerwerkloket Rivierenland onderdeel van uitmaakt.
Afbeelding
Leden van het Regionaal Mobiliteits Team
Dreigt baanverlies of verlies van opdrachten? Vanuit de provincie Gelderland is de transitievoucher beschikbaar, een gift tot max. € 1000,- ! Pak deze kans tot het volgen van een training/opleiding/cursus! Welke kant ga jij op?
Afbeelding
sneakers keuzes maken
Erhan Uzun werkte bij een meubelfabriek, maar wilde meer. Via het Leerwerkloket kwam hij bij Startplein Techniek (i.s.m. BètaTech). Nu is Erhan volledig op zijn plek als leerling werknemer metaal. 
Afbeelding
LWLR Erhan Uzun
Het Leerwerkloket Rivierenland adviseert kosteloos werkgevers over opleiden, leren en werken. Investeren in mensen loont! De regionale economie stelt hoge eisen aan de kennis, diploma’s en vaardigheden van werknemers. Scholing van deze medewerkers kan de organisatie veel opleveren.
Afbeelding
homepage werkgevers
Wil je een stageplek of een leerbaan aanbieden dan moet je een erkend leerbedrijf zijn. Lees hier de voorwaarden.
Afbeelding
Erkend leerbedrijf worden
Het Nederlands onderwijssysteem kent verschillende richtingen en niveaus, zoals het basis onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.   
Afbeelding
Onderwijssysteem Nederland
De inspiratiekaart helpt werkgevers en arbeidsmarktprofessionals bij het kiezen van scholing voor werknemers of toekomstige werknemers.
Afbeelding
inspiratiekaart bij- en omscholing via het mbo voor kansrijke beroepen
Als Leerwerkloket kennen wij de aanbieders van opleidingen in de regio. Ook hebben we hebben de juiste instrumenten om inzicht te krijgen in de arbeidsmarkt. Wij adviseren jou kosteloos m.b.t. jouw personeelsbeleid. 
Afbeelding
Lachende man in een autogarage
Waar wil je naartoe met je organisatie? En wat verwacht je dan van je medewerkers? Welk opleidingstraject past bij de opleidingsbehoefte van jouw bedrijf en jouw medewerkers? Benader voor een persoonlijk advies Leerwerkloket Rivierenland benaderd op het algemene nummer 06-46852234 of op rivierenland@leerwerkloket.nl.
Afbeelding
Lachende man
Er zijn vele regelingen met financiële voordelen voor de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan de no-risk polis, praktijkleren of aan de SLIM-subsidie. Benader voor een persoonlijk advies Leerwerkloket Rivierenland  op het algemene nummer 06-46852234 of op rivierenland@leerwerkloket.nl.
Afbeelding
Werknemers
Werkzoekend, werknemer, scholier of student: uitgeleerd ben je nooit! Bij het Leerwerkloket kun je met iemand praten over de mogelijkheden tot opleiden en/of leren en werken. In dit gesprek bespreek je samen met de adviseur jouw eigen loopbaanvragen.
Afbeelding
ariv